ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 09128940793-07644468079-0764460 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش - خانه گستر - واحد 10 مراجعه نمایید.